Өзүн өзү баалоо баракчасы
start
 
Бул курс силер үчүн канчалык маанилүү болду?


 
Бул курста силер үчүн эмне эң жеңил болду?


 
Бул курста эң оору эмне болду?


 
Бул курсту аяктагандан кийин өзүңүзгө кандай баа берет элеңиз?


 
Курстагы лекциялардын мазмунун кандай баалайсыз?


 
Эмне себептен мындай баа бердиңиз?


 
Медиа, коммуникация жана журналистика боюнча кандай он-лайн курсту окугуңуз келет?


На базе Typeform